Zitationsvorschlag

Krzyżaniak, Lech: Schyłek pradziejów w środkowym Sudanie, Heidelberg: Propylaeum, 2016 (Studies in African Archaeology, Band 3). https://doi.org/10.11588/propylaeum.121

Identifier

ISBN 978-3-946654-25-4 (PDF)

Veröffentlicht

15.08.2016
Die Originalausgabe erschien 1992 beim Archäologischen Museum in Poznań, ISBN 978-83-900434-0-1.

Downloads

Autor/innen

Lech Krzyżaniak

Schyłek pradziejów w środkowym Sudanie

  

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
Seiten
PDF
Titel
Spis treści
5-6
1. Przedmowa
7
2. Wstęp
9-14
3. Wczesnoneolityczne stanowisko Kadero 1
15-19
4. Kwestia gospodarki w późnym paleolicie (około 40000 - 8000 p.n.e.)
21-30
5. Okres rozwiniętej gospodarki przyswajalnej (około 8000 - 4900 p.n.e.)
31-111
6. Początki gospodarki wytwórczej (około 4900 - 3800 p.n.e.)
113-209
7. Przemiany gospodarcze w czwartym tysiącleciu przed naszą erą (około 3800 - 3000)
211-234
8. Zakończenie
235-236
Bibliografia
237-247
Late prehistory of the Central Sudan
Summary
249-256

Kommentare