Rowland, Joanne M., Mohamed Hamdan, Penelope Wilson, Gregory Gilbert, Krzysztof M. Ciałowicz, Joanna Dębowska-Ludwin, Agnieszka Mączyńska, u. a. Prehistory of Northeastern Africa: New Ideas and Discoveries. Herausgegeben von Jacek Kabaciński, Marek Chłodnicki, und Michał Kobusiewicz. Studies in African Archaeology 11. Heidelberg: Propylaeum, 2016. Zugegriffen Mai 27, 2024. https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/167.