Valiakos, Ilias. Nikolaos Myrepsos’ "Dynameron": Kritische Edition. Propylaeum, 2020, https://doi.org/10.11588/propylaeum.657.