Rowland, Joanne M., Mohamed Hamdan, Penelope Wilson, Gregory Gilbert, Krzysztof M. Ciałowicz, Joanna Dębowska-Ludwin, Agnieszka Mączyńska, u. a. 2016. Prehistory of Northeastern Africa: New Ideas and Discoveries. Herausgegeben von Jacek Kabaciński, Marek Chłodnicki, und Michał Kobusiewicz. Studies in African Archaeology 11. Heidelberg: Propylaeum. https://doi.org/10.11588/propylaeum.167.216.