Krzyżaniak, Lech, Wojciech T. ]. Stankowski, Agnieszka Krzyżaniak, Maciej Jórdeczka, Krzysztof Ciałowicz, Przemysław Bobrowski, Małgorzata Mrozek-Wysocka, u. a. 2016. Kadero. Herausgegeben von Marek Chłodnicki, Michał Kobusiewicz, und Karla Kroeper. Studies in African Archaeology 10. Heidelberg: Propylaeum. https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/145.