Ceramika neolityczna w środkowym Sudanie
How to cite this title

Chłodnicki, Marek: Ceramika neolityczna w środkowym Sudanie, Heidelberg: Propylaeum, 2021 (Studies in African Archaeology, Vol. 6). https://doi.org/10.11588/propylaeum.771

More citation styles
Licenses

Free access, all rights reserved

Free access, all rights reserved

Identifiers
ISBN 978-3-96929-023-1 (PDF)

Published 13.01.2021.

The print publication was published 2020 in Poznan Archaeological Museum, Poznan, ISBN 978–83–60109–72–4.

Statistics


Marek Chłodnicki

Ceramika neolityczna w środkowym Sudanie

Studies in African Archaeology

Volume 6 of Studies in African Archaeology was scheduled for publication in 1987.
After more than 30 years, the volume, which was to present the results of the archaeological excavations carried out in Kadero between 1972 and 1982, was published. Since many of the results planned for publication at the time have since been overtaken by new findings, the present volume now presents the ceramics from the sites of Shaqadud, Geili, Ghaba, Kadada, Umm Direiwa and Zakiab, among others.

 

Contents
PDF
Titelei
Spis treści
1. Wstęp
2. Ogólna charakterystyka materiałów źródłowych
3. Analiza technologiczno–typologiczna ceramiki
4. Analiza chronologiczna materiałów ceramicznych
5. Klasyfikacja typologiczna ceramiki
6. Geneza i rozwój neolitycznej wytwórczości garncarskiej w środkowym Sudanie
7. Miejsce ceramiki środkowego Sudanu w wytwórczości garncarskiej północno–wschodniej Afryki u schyłku epoki kamienia
8. Znaczenie garncarstwa dla neolitycznych społeczeństw środkowego Sudanu
9. Podsumowanie
Bibliografia
Neolithic pottery in Central Sudan
Summary