Schyłek pradziejów w środkowym Sudanie
How to cite this title

Krzyżaniak, Lech: Schyłek pradziejów w środkowym Sudanie, Heidelberg: Propylaeum, 2016 (Studies in African Archaeology, Vol. 3). https://doi.org/10.11588/propylaeum.121.148

More citation styles
Identifiers
ISBN 978-3-946654-25-4 (PDF)

Published 01.07.2016.

The original publication was published in 1992 by the Archaeological Museum Poznań, ISBN 978-83-900434-0-1.

Statistics


Lech Krzyżaniak

Schyłek pradziejów w środkowym Sudanie

Studies in African Archaeology

  

Contents
PDF
Titel
Spis treści
1. Przedmowa
2. Wstęp
3. Wczesnoneolityczne stanowisko Kadero 1
4. Kwestia gospodarki w późnym paleolicie (około 40000 - 8000 p.n.e.)
5. Okres rozwiniętej gospodarki przyswajalnej (około 8000 - 4900 p.n.e.)
6. Początki gospodarki wytwórczej (około 4900 - 3800 p.n.e.)
7. Przemiany gospodarcze w czwartym tysiącleciu przed naszą erą (około 3800 - 3000)
8. Zakończenie
Bibliografia
Late prehistory of the Central Sudan
Summary