[1]
Arbeitskreis Provenienzforschung e.V., Hrsg., ENTZUG, TRANSFER, TRANSIT: Menschen, Objekte, Orte und Ereignisse. 20 Jahre Arbeitskreis Provenienzforschung e.V. Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books, 2024. doi: 10.11588/arthistoricum.1315.